تایید

فایل‌های مودل شما تغییر کرده‌اند، و شما در آستانهٔ ارتقای کارگزار خود به این نسخه هستید:

4.0.8+ (Build: 20230512) (2022041908.03)

این فرآیند برگشت‌پذیر نیست و پس از ارتقا نمی‌توانید دوباره به نسخهٔ فعلی بازگردید. لطفاً توجه فرمائید که این فرآیند ممکن است زمان زیادی طول بکشد.

آیا مطمئن هستید که می‌خواهید این کارگزار را به این نسخه ارتقا دهید؟